Sunday, November 23, 2008

Perlaksanaan Teratak Rahmat

Sebagai badan kebajikan berautonomi, Teratak Rahmat bernaung di bawah Persatuan Al-Islah Perlis. Teratak Rahmat akan ditadbirkan menurut hirarki berikut:
  • Penasihat I Teratak Rahmat serta Pakar Rujuk Syariah Teratak Rahmat iaitu Dato’Alim Setia Ustaz Ahmad Yusuf Amin adalah Yang Dipertua Persatuan Al-Islah
  • Penasihat II Teratak Rahmat iaitu Dato’ Kaya Pahlawan Haji Abdul Rashid Jasin adalah Naib Yang Dipertua Persatuan Al-Islah
  • Pengerusi Teratak Rahmat iaitu Haji Othman Hussin yang memantau perjalanan dan perkembangan Teratak Rahmat
  • Setiausaha Kerja Teratak Rahmat iaitu saudara Azwar Ibrahim yang menjalan kerja-kerja sekretariat Teratak rahmat
  • Jawatankuasa Kecil Pengurusan Teratak Rahmat yang dipengerusikan oleh saudara Zubir Mat Isa untuk mengurustadbir perjalanan Teratak Rahmat.
  • Pengerusi Jawatankuasa Kecil Pengurusan Teratak Rahmat juga menjadi Penyelia Teratak Rahmat. Jawatankuasa kecil ini dianggotai oleh Warden Tetap serta Warden Litar Teratak Rahmat
  • Jawatankuasa Kecil Kewangan Dan Pelaburan Teratak Rahmat yang dipengerusikan oleh saudara Imran Mat Isa untuk mencari dana bagi menampung
  • Jawatankuasa Kecil Pembinaan Asrama Teratak Rahmat yang berusaha memfokus kepada pembinaan asrama selaku projek jangka panjang, dipengerusikan oleh Haji Bostani Abdul Rahman
  • Jawatankuasa Kecil Pendidikan Teratak Rahmat yang berkhidmat untuk merangka dan menjalankan program dakwah dan tarbiyyah Teratak Rahmat, dipengerusikan oleh Haji Hazman Hassan.

No comments: