Sunday, November 23, 2008

Pengiktirafan Teratak Rahmat


Teratak Rahmat akan didaftarkan sebagai Pusat Jagaan atau Nursing Home di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat (KPWKM).
Dalam hal ini, Teratak Rahmat akan berkerjasama menurut bimbingan al-Qur’an dan al-Sunnah dengan sebarang pihak sama ada agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dalam dan luar negara, pihak korporat, orang perseorangan

No comments: