Sunday, November 23, 2008

Objektif Teratak Rahmat

i. Melahirkan generasi yang berpegang kepada pedoman Islam yang selaras dengan al-Qur’an dan al-Sunnah
ii. Pusat sehenti kebajikan (one-stop charity centre) di mana golongan fakir-miskin, ibu tunggal, warga emas, orang kurang upaya (OKU), mangsa keganasan rumah tangga, muallaf/saudara baru, anak yatim, penghidap penyakit kronik dan pelajar- pelajar miskin akan bersama-sama mendapat pembelaan sebagai sebuah keluarga besar
iii. Pusat perlindungan sementara (halfway house) bagi kes-kes yang dirujukkan oleh pihak berkuasa, NGO atau orang perseorangan

No comments: