Sunday, November 23, 2008

Kepentingan Teratak Rahmat


  1. Mengambil iktibar daripada pengasasan institusi pendidikan dan kebajikan dalam Sunnah Rasulullah serta Sirah baginda iaitu Rumah al-Arqam Ibn Abi al-Arqam di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah
  2. Meneruskan kesinambungan institusi pendidikan masyarakat Islam di Perlis
  3. Meluaskan skop sumbangan umat Islam Perlis secara lebih komprehensif dan sistematik menerusi pendekatan Dakwah Bil Hal yakni dakwah menerusi projek kebajikan dengan pendekatan sistem temu-seru (outreach) tersusun yang melepasi sempadan manhaj, agama dan kaum.
  4. Merapatkan jurang antara teori dengan praktikal dalam realiti kehidupan zaman pasca-moden, antara penuntut ilmu-ilmu Islam dengan masyarakat awam.

No comments: