Sunday, November 23, 2008

Kata-kata Aluan Pengerusi


Dengan pengalaman selama beberapa lama sebagai pendidik dan aktivis masyarakat, saya dan ahli jawatankuasa terpanggil untuk menubuhkan Teratak Rahmat. Sudah sekian waktu, masalah-masalah sosial yang wujud khususnya di Perlis tidak dikendalikan secara terancang dan bersistematik oleh masyarakat akar-umbi.
Justeru itu Teratak Rahmat berusaha memberikan harapan kepada golongan yang terpinggir bahawa masih wujud banyak pilihan di jalan kebaikan dan keimanan, daripada terjebak di jalan kejahatan dan kemunkaran dalam mengatasi ujian hidup masing-masing. Teratak Rahmat berikhtiar untuk menginsafkan ahli masyarakat bahawa kehidupan dan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah adalah amat bernilai, wajar disyukuri dan patut dikongsi bersama dengan orang lain. Teratak Rahmat turut berusaha untuk menjadi pusat rujukan antara golongan terpinggir dan masyarakat akar-umbi, dengan agensi-agensi kerajaan dan badan-badan lain.
Kami di Teratak Rahmat sesungguhnya insaf bahawa dengan kami berjuang memperkasakan golongan terpinggir dan mengupayakan mereka dengan kemahiran ukhrawi dan duniawi, maka itulah ‘anugerah taqwa’ yang tidak ternilai harganya kepada kami. Untuk golongan terpinggir, kami ada wawasannya.
R.A.H.M.A.T – Rahmat Allah Hadir Membawa Anugerah Taqwa
Salam Hormat
Haji Othman Hussin
Zulqa’idah 1429 H/ November 2008M

No comments: